Festival Léčivé Zvuky
Vojta Violinist, Koncert, Myrith
15. 10. 2022
11:00
Olomouc
Google maps

Hudební festival, kde potkáte známá seskupení jako jsou Yellow Sisters nebo Řekni Mi, užijete si bezstarostnou irskou hudbu, necháte se okouzlit moravskými lidovkami v neotřelém podání dua Moravští bratři, Vojta Violinist & Mirith Vás okouzlí netradiční Keltskou a World music kombinací houslí, didgeridoo a dalších nástrojů a budete mít také příležitost si poslechnout experimentální tvorbu hudebního uskupení Norwegian Wood, které zařazuje prvky muzikoterapeutické tvorby do standardní rockové hudby včetně upraveného ladění do frekvence 432Hz a využití specifických muzikoterapeutických nástrojů. Hudební produkce bude doprovázena muzikoterapeutickým programem ve vnitřní části Korunní Pevnůstky, kde budou probíhat dílny a relaxace vedené zkušenými muzikoterapeuty.

Můžete se těšit na spoustu skvělých koncertů i workshopů. Celý program najdete na www.lecivezvuky.cz
KONCERTY:
Sobota
Vojta Violinist & Mirith (vnitřní scéna)
René Gavlas & Joe Pack
Muzikoterapeutický orchestr
Norwegian Wood
Cúpla Focal
Neděle
Muzikoterapeutická relaxace
Key&Co
Řekni mi (s Ridinou Ahmedovou)
Yelow Sisters
Moravští Bratři
WORKSHOPY:
Můžete se těšit na spoustu skvělých workshopů, které budou probíhat na vnitřní scéně a jejich seznam najdete také na festivalových stránkách www.lecivezvuky.cz
–Czech above
A music festival where you will meet well-known groups such as Yellow Sisters or Řekni Mi, you will enjoy cheerful Irish music, or you will be enchanted by Moravian folk songs performed by the Moravian Brothers duo, Vojta Violinist & Mirith will enchant you with the unconventional Celtic and World music combination of Violin, Didgeridoo, and many more instruments and you will also have the opportunity to listen to the experimental work of the musical group Norwegian Wood, which includes elements of music therapy creation in standard rock music, including modified tuning to a frequency of 432 Hz and the use of specific music therapy instruments. The music production will be accompanied by a music therapy program in the inner part of the Korunní Pevnůstka, where workshops and relaxation sessions led by experienced music therapists will take place.